چهارشنبه 19 مهر‌ماه سال 1385
توسط: فرهاد

مشک آن است که خود ببوید نه آنکه ............

رییس جمهور گزارش عملکرد یک ساله خود را ارایه کرد .گزارشی که نشان از پیشرفت ظاهری کار دولت داشت و از مردم می خواست که به دور از مسایل موجود در جامعه ،به ویژه گرانی که به معضل لاینحل حکومت تبدیل شده ،گفته های آقای احمدی نژاد را باور کنند .ایشان مدعی بودند که گرانی در کوتاه مدت حل نمی شود و راه حل های بلند مدت دارد .همچنین به گفته رییس جمهور ،در دولت های قبل ،تورم به ۵۰ در صد هم رسیده است ؛اما ایشان به این نکته التفات ندارند که دولت های قبلی ادعای دولت عدالت خواه بودن را نداشتند .

در هر حال رییس جمهور باید معضل گرانی و عدم استطاعت اقتصادی مردم را باور نکرده و آن را به جان لمس نکند ،نمی تواند این مشکل را حل کند .البته مردم ایران ،که ملت بسیار نجیبی هستند ،انتظار ندارند که دولت هفتم گرانی را از بین برده و به صفر برساند ؛بلکه آنان می خواهند گرانی کنترل شده و جلوی افزایش بیشتر کالاهای اساسی ومصرفی گرفته شو د.

نکته دیگر این که جمعیت زیر خط فقر مطلق ایران طی ۱۲ ماه  گذشته ۳ در صد بیش از مشابه سال ۸۴ شده است و این بیانگر آن است که توزیع ثروت در جامعه نه تنها عادلانه نبوده بلکه بسیار هم ناعادلانه بوده است .این موضوع اصل عدالت خواهی را که شعار اول دولت رییس جمهور بود را زیر سوال می برد .

آقای احمدی نژاد در دوران تبلیغات انتخباباتی خود گفته بود که متخلفان اقتصادی را معرفی خواهد کرد اما با گذشت نزدیک به یک سال از ریاست جمهوری وی ،همچنان رانت خواران و دزدان کلان اقتصاد ایران فعالیت کرده و رییس جمهور نیز فقط به شعار دادن در سفرهای استانی خود ادامه داده و به نوعی عوام فریبی می کند.

در این میان کسی نیست به آقای احمدی نژاد بگوید که دیگر شعار دادن و عوام فریبی مردم بس است ، بهتر است به جای این کارها به فکر مردم باشید و در عمل ثابت کنید که حرف های شما زیاد هم دور از عمل نبوده است.