شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1388
توسط: فرهاد

دلم برای رأی خودم تنگ شده است

روزی که به پای صندوق های رأی رفتیم گمان می کردیم که از رأی ما صیانت می شود و امکان گم شدن رأی ما وجود ندارد اما بعد از گذشت چند روز به روزنامه ها که مراجعه کردم در بخش گمشده ها تعدادی آگهی دیدم که از مردم درخواست کرده بود هر کس رأی او را پیدا کند به آدرسش بفرستد یا به شورای نگهبان تحویل دهد. 

من هم به خاطر اینکه امکان دادن آگهی ندارم در همین وبلاگ از کسانی که رأی مرا پیدا کرده اند می خواهم که آنرا به آدرس وزارت کشور یا شورای نگهبان بفرستند......

با تشکر

رأی گم کرده