یکشنبه 11 مرداد‌ماه سال 1388
توسط: فرهاد

آقای احمدی نژاد! مواظب باش

آقای احمدی نژاد! تکیه زدن بر صندلی ریاست جمهوری این حق را به شما نمی دهد که هر کاری دلتان خواست بکنید.

شما به چه حقی میان افرادی که در ظاهر قشر روشنفکر جامعه هستند گفته اید که سر آنها(؟؟؟) را به سقف می چسبانید؟!!!!

آنان را که می خواهی سرشان را به سقف بکوبی اگر ایرانی هستند که مطمئنا بی پاسخ نمی ماند اما اگر دیگران هستند که قبل از اجرای حکم باید دادگاهی شوند. پس شما در مقامی نیستی که بتوانی این کار را انجام دهی...

حال که مملکت تا حدی در بی قانونی به سر می برد و هر کس به خود اجازه می دهد هر کاری را انجام دهد دلیل نمی شود که شما که دم از قانون می زنی و عین بی قانونی در وارد کردن اتهامات اثبات نشده هستی اینگونه سخن بگویی.

رئیس جمهور شأن و مرتبه دارد و شما می خواهید شأن آنرا پایین بیاورید. ادبیات رئیس جمهور باید سیاسی باشد نه در حد یک لات خیابانی که با تهدید و ارعاب مردم را می ترساند. البته باید بگویم که مردم از این چیزها به خود زیاد دیده اند...

در هر حال شما مواظب باشید سر خودتان به سقف نچسبد........