شنبه 17 مرداد‌ماه سال 1388
توسط: فرهاد

روز خبرنگار مبارک

امروز ۱۷ مرداد روز خبرنگار است.

روزی که خبرنگار برای لحظه ای خنده به لب خواهند داشت.

با توجه به اینکه در ایران خبرنگار به مثابه یک مجرم تلقی می شود و همیشه در مظان اتهام است اگر لبخندی هم بر لب داشته باشد در بسیاری مواقع تصنعی است.

بگذریم از تعدادی خبرنگاران که پیشه خبری را دکان و دکه ای برای خود کرده اند و با سوء استفاده از این شغل مقدس، کار و کاسبی نان و آب داری ایجاد کرده اند.

در هر حال روز خبرنگاران بر تمامی اهل قلم اعم از کسانی که برای اعتلای وطنمان ایرزان می نویسند و آن کسانی که قلم خود را فروخته و تیشه به ریشه ملت می زنند مبارک باد. چراکه قلم فروشان همیشه باعث بیداری ملت می شوند.

به امید روزی که ایران رنگ دموکراسی و مردم سالاری واقعی را به خود ببیند و متظاهران ازاین دیار رخت بر بندند.