سه‌شنبه 20 مرداد‌ماه سال 1388
توسط: فرهاد

رسانه های دروغگو یا دروغ های رسانه ای!!!!!

موج دروغ و پرونده سازی های دروغین در مورد وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم از سوی رسانه های وابسته به دولت به ویژه خبرگزاری ف..... و روزنامه وط.....، خط و مسیر تازه ای به خود گرفته است به گونه ای که این رسانه ها دروغ هایی را به رهبران دینی و مراجع و علمای دینی منتسب می کنند. در برخی مواقع این بزرگان به دلیل ملاحظات از پاسخ گویی به این رسانه های دوغ پرداز امتناع کرده و این موضوع آنان را وقیح تر می کند...

در اقدامی تازه این رسانه های پست و کثیف پیام های تبریک بزرگان دینی به احمدی نژاد را منتشر می کنند که جای بسی تعجب و تأمل دارد؛ چراکه این علما باهوشتر از آن هستند که پس از این همه مدت به رئیس جمهوری که در انتخاب شدن از سوی مردم شک و شبهه وجود دارد تبریک بگویند...

هر چند حال و روز این رسانه ها معلوم است و برای تمام کسانی که در عرصه خبر فعالیت می کنند دستشان رو  شده است اما بالاخره می تواند تأثیری هر چند اندک در میان عوام بگذارد...

امید است که خبرنگاران در اقدامی درست و یکپارچه این خبرگزاری ها و روزنامه ها را بایکوت خبری کنند.....