دوشنبه 28 دی‌ماه سال 1388
توسط: فرهاد

به فکر حقه ای دیگر باشید

چندی پیش گزارش مجلس در دست داشتن قاضی سعید مرتضوی در حوادث کهریزک ارایه شد و در صحن مجلس قرائت شد که جای بسی تعجب و تامل داشت.

پس از گذشت حدود یک هفته سعید مرتضوی که شهره خاص و عام است به ویژه خبرنگاران، بیانیه یا به عبارت حقوقی لایحه ای در رد دست داشتن خود در وقایع کهریزک در خبرگزاری مهر ارایه کرد.

هر چند مشخص نیست که وی در زمره متهمین این پرونده قرار گیرد اما آنچه مسلم است اگر مرتضوی در این وقایع دست نداشته که امری بعید و محال است، در برخورد با متهمانی که او قاضی پرونده آنان بوده، به ویژه خبرنگاران، می توان او را مقصر شناخت و حتی رد پای او  را در برخی اتهامات ناروا دنبال کرد...

در هر حال به نظر من این نوع برخورد و قربانی کردن یک نفر تا مردم رضایت دهند و کوتاه بیایند نمی تواند مردم خشمگین و ناراضی از برخی مسایل را آرام کند..

بهتر است دولتمردان به فکر قربانی کردن فرد دیگری باشند که شاید التیامی باشد بر برخی زخم های مردم ایران....