سه‌شنبه 29 دی‌ماه سال 1388
توسط: فرهاد

آزادی و آزادگی....

دلم می خواهد فریاد کنم اما نمی توانم

دلم می خواهد دستانم را به سوی آزادی باز کنم اما نمی توانم

دلم می خواهد به آسانی در خیابان از انسانیت حرف بزنم اما نمی توانم ..........

 دلم می خواهد در آزادی و آزادگی بمیرم اما نمی توانم

دلم برای همه داشتن ها گرفته

دلم برای همه عشق های خیابانی گرفته

دلم برای همه آنچه که خط قرمز است گرفته

دلم برای منطقه ممنوعه گرفته

دلم برای دوستان... برای خودم... برای قلم گرفته

دلم برای آنچه حق می نامند گرفته

کجاست اسلام علی(ع)؟

کجاست اسلام محمد(ص)؟

کجاست اسلامی که برای آزادی اش حسین(ع) سر داد؟

ما هم سر می دهیم تا آزادی و آزادگی.....