چهارشنبه 25 فروردین‌ماه سال 1389
توسط: فرهاد

فرزند یک میلیون تومانی!!!!!!!

رییس جمهور محترم ایران طرح پرداخت یک میلیون تومانی به متولدین سال ۸۹ برای رسیدن ایران به مرز ۱۳۰ میلیون نفر جمعیت را با جدیت مطرح کرد!

طرحی که اگر با یک کارشناس بهداشت و تنظیم خانواده بیان می کرد نه فقط او را از این کار منع می کرد بلکه تصمیمی هم برای تفکر ۱۰۰ سال پیش وی اتخاذ می کرد...

یکی نیست به وی بگوید که در ایران بیش از دو دهه فعالیت مستمر وزارت بهداشت و کمک های سازمان ملل متحد تازه نتیجه داده است و رشد جمعیت ما به نرخ جهانی رسیده است حالا می خواهیم با یک کار غیر کارشناسی و اشتباه تمامی آن رشته ها را پنبه کنیم...

 بهتر است آقای رییس جمهور به جای دادن طرح های جدید به فکر طرح های آبی پیشین خود باشند و آنها را به یک سر انجامی برساند! البته اگر سر انجامی داشته باشد....