یکشنبه 29 فروردین‌ماه سال 1389
توسط: فرهاد

دختران ایرانی پاینده و سرفراز

زمانی در این مرز و بوم دختران جنگجویان قابلی بودند که پا به پای مردان در جنگ شرکت می کردند و این دختران اکنون پا به پای مردان در هر آنچه که همیت و ملیت ایران را به خطر بیاندازد شرکت می کنند.

در دوران انتخابات این دختران با پسران باری آرای خود جنگیدند و تحمل سختی کردند....

اکنون نیز هم دوش مردان می جنگند تا حق خود را بگیرند....

حقی که توسط عده ای که زنان را در خانه ها و دخمه ها می خواهند پایمال شده است...

ما در کنار آنان و دوش به دوش همگی این شیر زنان فریاد بر می داریم که تا ایران زنده است ایرانی زنده خواهد ماند و دختران این مرز و بوم آزاد و آزاده و پاینده  می زییند.