دوشنبه 12 تیر‌ماه سال 1391
توسط: فرهاد

همه چیز در هم پیچیده

فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در حال متوقف شد که قرار بود از ابتدای خرداد اجرایی شود اما با توجه به اینکه اثرات تحریم‌ها در جامعه به صورت بسیار زیر پوستی اما محسوس به مردم فشار آورده و از طرف دیگر حمایت‌های دولتی

از تولیدکننذگان مانند همیشه خالی از حقیقت بوده‌ و این موضوع باعث افزایش قیمت‌ها شده‌است، دولت تنها چاره را اجرا نشدن این موضوع دانست. هر چند این موضوع باعث نمی شود که گفته های وزیر صنعت معدن و تجارت مبنی بر ارزان شدن کالاهای اساسی به‌ویژه لبنیات که طبل تو خالی بیش نبوده‌است از یاد مردم برود.

در هر حال اکنون بیش از 45 درصد لبنیات گران شده است اما گویا در محله آقای وزیر همچنان قیمت‌ها به نرخ دو یا سه سال پیش است که وی در تلویزیون با وقاحت تمام می‌گوید که قیمت‌ها به نرخ قبلی برگشت و این موضوع یک جریان رسانه‌ای از خارج هدایت شده‌است.

خوب است که هنوز موضوع را امنیت ملی اعلام نکرده‌اند تا دوباره به سراغ خبرنگاران بدبخت بیایند و آنان را چند روزی مهمان اتاق‌های پنجره میله‌ای کنند....