دوشنبه 3 خرداد‌ماه سال 1389
توسط: فرهاد

سلام بر دروغگویان خبر

سلام به خبرهای دروغین که در رسانه ها می آید...

سلام بر آن قلم به دستان که قلم خود را به پشیزی می فروشند.

 

سلام بر آنان که می پندارند همه چیز در امروز ختم می شود و فردای نیست..

 

سلام بر هر آن کس که بر بلندای نیستی فریاد هست بودن می زند...

 

سلام بر دروغ های رنگارنگ روزنامه های مدعی...

 

و سلام بر دروغ و هر آن کس که دروغ را برای فریب فریاد می زند و مردم را انسان نمی پندارد.....