سه‌شنبه 26 مهر‌ماه سال 1390
توسط: فرهاد

سخنان زیبای اونجوری

به تازگی ادبیات مسوولان نظام عوض شده و رنگ و بوی تازه ای گرفته؛ عداه ای معتقدند این نوع ادبیات به خاطر نزدیکی به انتخاب است و دلیل آن هم ترغیب و جذب مردم برای حضور در انتخاب؛

 

اما نظر من چیز دیگری است. من معتقدم در جامعه ما به صورت دوره ای باید مسوولان مورد اتهام و بازخواست قرار بگیرند(البته از نوع سوری و ظاهری) تا مردم به این باور برسند که حساب و کتابی هم برای مسوولان است. اما آنچه مسلم است خروجی این بازخواست ها در نتایج به رفع اتهام از آنان منتهی می شود. در نتیجه می توان گفت تغییر در سخنان مسوولان نظام بازی سیاسی بیش نیست. بازی که در نظر عوام بزرگ به نظر می رسد و در نظر خواص موضوعی برای خنده.