چهارشنبه 11 آبان‌ماه سال 1390
توسط: فرهاد

استیضاح از نوع هماهنگ..........

دیروز جلسه استیضاح وزیر اقتصاد آقای شمس الدین کشتی گیر قلدر برگزار شد. در ابتدای جلسه همه شواهد دال بر عدم رای اعتماد مجلس به آقای وزیر داشت و نشان می داد که صور اسرافیل بی شمس الدین خواهد شد.

اما پس از صرف ناهار ورق برگشت و به یک باره آقای رئیس با سخنانی که هم به نعل می زد و هم به میخ توسط دل مجلسیان را به دست بیاورد و حسینی در اقتصاد بماند. حال نمی دانیم التماس های آقای وزیر یا رئیس جمهوری لاریجانی را به تغییر موضع واداشت یا آن اشیا زیر بشفاب غذای آنروز.........

به هر حال وزیر ماند و احمدی نژاد خندان رفت تا اختلاس های بیشتر رو شود غیر از اختلاس های ۳۰۰۰ و ۱۰۰۰ میلیاردی......................