سه‌شنبه 3 شهریور‌ماه سال 1388
توسط: فرهاد

برای قدرت شأن مراجع را هم زیر پا می گذارند...

چندی است که روزنامه های کثیف وطن امروز و کیهان موجی را علیه مراجعی که با رئیس جمهور منتصب مخالفت کرده اند آغاز کرده اند. کسانی چون آیت الله صانعی و آیت الله بیات زنجانی و آیت الله امجد و ....

چندی است که روزنامه های کثیف وطن امروز و کیهان موجی را علیه مراجعی که با رئیس جمهور منتصب مخالفت کرده اند آغاز کرده اند. کسانی چون آیت الله صانعی و آیت الله بیات زنجانی و آیت الله امجد و ....

این روزنامه های پست و خود فروش به حدی پرده دری کرده اند که به این علما که دبه گفته پیامبر ستون های دین هستند نهایت بی احترامی ها را می کنند بدون اینکه کسی بخواهد آنان را بازخواست کند. روزنامه وطن امروزر که از کثیف ترین شیوه ها برای تخریب استفاده می کند حتی آیت الله صانعی را با لفظ صانعی خالی در خبرهای خود می آورد. به راستی این آدم ها که این گونه خود را به نانی فروخته اند فردای قیامت چگونه می توانند پاسخ گو باشند.

رئیس جمهور به اصطلاح محترم که ادعای احقاق حق دارند چرا به فرزند برادر زاده خود هیچ نمی گویند مگر ادعا ندارد که همه نزد قانون برابر هستند. البته شاید لفظ برابری برای عوام است برابر تری برای خواصی چون بذرباش که در اندک زمانی به دلیل رابطه به مدیرعاملی سایپا رسید و در زمانی اندک تر به ریاست سازمان ملی جوانان.

قصدم از نگارش مطلب بالا این بود که بگویم روزنامه اعتماد ملی واقعیت ها را می نویسد اما به جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی توقیف می شود اما روزنامه وطن امروز اوناع اکاذیب و شایعات را به بزرگترین سرمایه های جهان اسلام و مراجع می چسباند اما در آرامش به کار خود ادامه می دهد و تازه کمک های مالی نیز از دولت دریافت می کند و الا یک جوانی که ۳۰ سال هم ندارد چگونه می تواند هزینه روزنامه ای با این ورق و چاپ را تأمین کند!!!!!

این عدالت احمدی نژادی است و دولت ۷۰ میلیونی که تنها اقوام در آن جای دارند و بقیه باید از رانت آنان استفاده کنند تا دولتی شوند.