دوشنبه 17 اسفند‌ماه سال 1388
توسط: فرهاد

عدالت به تعبیر رییس جمهور

چند روز پیش سهمیه بنزین سه ماهه اول سال ۸۹ اعلام شد و آنچه از شواهد بر می آید سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر است و ۸۰ لیتر باقیمانده نیز سهمیه نوروزی است.

چند روز پیش سهمیه بنزین سه ماهه اول سال ۸۹ اعلام شد و آنچه از شواهد بر می آید سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر است و ۸۰ لیتر باقیمانده نیز سهمیه نوروزی است.

شایعات نشان می دهد که سه ماهه دوم ۸۹ سهمیه به ۱۲۰ لیتر تقلیل پیدا می کند؛ این یعنی سهمیه هر ماه ۴۰ لیتر و بنزین آزاد ۴۰۰ تومانی جای آنرا می گیرد.

اما نکته قابل توجه عدالت آقای رییس جمهور است که اینگونه نمود پیدا می کند.عدالتی که فقط اطرافیان خود چون مشاعی را شامل می شود و بس!

عدالت برای همه مردم در ذهن آقای رییس جمهور همان کسانی هستند که او را ستایش می کند و بس.

کسانی که علیه یا نقاد او هستند شامل مجموعه همه مردم ایران نمی شوند و در زمره بیگانگان خارجی قرار می گیرند. این نوع عدالت در نوع خود بی نظیر است باید به عنوان یک الگو برای تمامی جهان صادر شود.....